Dethleffs

CampingNorge.no

1.12.11

Av: Anne-Vibeke Isaksen
Del
 

Private policy

1. Generelt

Dette nettstedet drives av firmaet Rejsejournalisten.dk, og når du klikker deg inn på websiden samles det inn en rekke opplysninger om deg, din datamaskin og dine bevegelser på websiden. Nedenfor kan du lese detaljert om de informasjonene som vi samler inn, hvordan vi behandler opplysningene, hva vi bruker dem til, hvem som har tilgang til opplysningene, og hvem du kan kontakte om de innsamlede opplysningene.
Firmaet Rejsejournaisten.dk – herunder dette nettstedet - forplikter seg til å overholde de av Foreningen av Danske Interaktive Medier (FDIM) til enhver tid fastlagte retningslinjer for behandling av cookies og persondata.

2. Cookies

Når du besøker campingnorges nettsider mottar du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker dette, kan du klikke her: minecookies.org for å få en veiledning om, hvordan du – helt eller delvis – unngår å motta cookies og sletter de cookies som ligger på harddisken din.

2.1 Hva er en cookie?

En cookie er en liten tekstfil, som lagres i din webbrowser og gjenkjennes av websiden ved tilbakevendende besøk og gjør det mulig å sende individuell informasjon til din browser. En cookie kan inneholde tekst, tall eller f.eks. en dato, men det er ingen personlige opplysninger gjemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke inneholde virus.

2.2 I hvor lang tid oppbevares cookies?

Cookiens levetid kan variere etter hva de enkelte tilbydere har satt dem til. Noen cookies forsvinner så snart du stenger browservinduet, andre kan eksistere i flere år. Mange tilbydere anvender vanligvis 12 eller 24 måneders levetid på deres annonse-, statistikk og innholdsrelaterte cookies. Levetiden på de opt-out / bortvalgs-cookies, som blir satt på denne siden, er imidlertid helt oppe i 10 år. Men det forutsetter naturligvis, at du ikke selv sletter dem i mellomtiden. Bemerk at levetiden forlenges etter hvert besøk, så det er f.eks. 24 måneder siden sist, at du har besøkt en nettside, at cookies oppbevares på din datamaskin. Du kan til enhver tid selv slette cookies på din datamaskin. Se veiledning her: minecookies.org

2.3 Hvordan unngår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker å motta cookies kan du blokkere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller motta en advarsel, før det lagres en cookie. Klikk her for å få en veiledning i, hvordan dette innstilles i din nettleser:minecookies.org. Vi gjør oppmerksom på, at vi på linken har satt opp en veiledning for de fleste nettlesere, men enkelte vil ikke være nevnt. Hvis du har en browser, som ikke er nevnt i linken, ber vi deg gjøre oss oppmerksom på dette, slik at vi vil legge til en veiledning vedrørende denne browseren. Du kan alltid bruke hjelpefunksjonen i din browser for å få mer informasjon om cookie-innstillinger. Dette gjør du vanligvis ved å trykke F1 på din pc. Søk etter "cookies".

2.4 Hva brukes cookies til på våre nettsider?

For å fastslå, hvem som besøker nettsidene våre, bruker vi cookies til å føre demografiske og brukerrelaterte statistikker. På den måten får vi mulighet til å tilpasse og opprette innhold og tjenester, som stemmer overens med dine og øvrige brukeres interesser og ønsker.
Vi bruker også cookies til å levere målrettede online annonser. Det samme gjør seg gjeldende i forbindelse med spørreundersøkelser, analyser og lignende. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverte annonser.

2.5 Cookies fra våre samarbeidspartnere

I nedenstående avsnitt er en oversikt over, hvilke samarbeidspartnere, som sender cookies via våre websider, og har tilgang til opplysninger innsamlet via cookies sendt fra våre websider.

Cookies fra Gemius

Campingnorge.no bruker cookies fra Gemius, som på vegne av FDIM registrerer internettbruk på markedsnivå og på tvers av forskjellige nettsider. FDIM og Gemius utfører målingen under nøye iakttakelse av persondataloven og alle bekjentgjørelser på området samt av ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice, og videregir derfor ikke opplysninger om de enkelte personers internettadferd.
Innsamlet data omdannes til statistisk informasjon om hele internettbruker-gruppen, som gjør det mulig å bestemme f.eks. hvilke websider som er mest populære i de forskjellige demografiske grupper (f.eks. blant kvinner og menn). Data presenteres bare til andre personer eller virksomheter i samlet form.
Gemius cookien anvendes ikke til registrering av personopplysninger, med mindre du selv uttrykkelig gir tillatelse til det, noe som skjer i forbindelse med utfylling av spørreskjemaer til GemiusAudience. Les mer om bruk av persondata i Gemius Audience.
Data videregis til tredjeparter herunder FDIM's medlemmer i anonymisert form med det formål å målrette markedsføring og oppnå bedre kunnskap om brukere på de enkelte nettsider og det danske markedet generelt. Opplysninger videregis også til tredjeparter, hvis dette kreves i form av myndighetskrav. Generelle statistikker og lignende, som ikke kan henføres til deg, vil være offentlig tilgjengelig på FDIM's hjemmeside: www.fdim.dk
Du kan velge bort å inngå i Gemius målingen her: optout.hit.gemius.pl

Cookies fra annonsenettverk

På denne hjemmeside settes ytterligere cookies fra:
• google.com
• powermediagroup.com
• mcb.dk
Disse cookies brukes til å målrette annonser mot deg basert på, hva som vurderes mest relevant ut fra innholdet på de sidene, du besøker og har besøkt tidligere. Bemerk, at denne målretting skjer på andre sider utover denne websiden. Ønsker du ikke å inngå i disse nettverkene, kan du velge dem bort samlet eller individuelt her: minecookies.org

Øvrige cookies

Endelig settes cookies fra youronlinechoices.com og minecookies.org til teknisk bruk i forbindelse med funksjonalitet på siden.

2.6 Kontaktopplysninger

Hvis du ønsker nærmere opplysninger kan henvendelser rettes til: Masse Media AS, Torget 14, 1830 Askim. Tlf. 9623 4343.

3. Personopplysninger

3.1 Personrelaterte opplysninger

Personrelaterte opplysninger gis aldri til tredjepart, og vi samler aldri inn personrelaterte opplysninger, uten at du selv har gitt oss disse opplysningene f.eks. ved å registrere deg, melde deg på til et arrangement, kjøpe en vare eller delta i en undersøkelse m.m. Her innsamles opplysninger om navn, adresse, postnummer, e-post, kjønn, alder, interesser, holdninger og kjennskap til forskjellige emner. I forbindelse med kjøp eller påmelding til en tjeneste er obligatoriske opplysninger tydelig markert på formularet. Avgivelse av øvrige opplysninger i forbindelse med kjøp eller påmelding til en tjeneste er frivillig.

3.2 Bruk av personopplysninger

Personopplysninger brukes først og fremst til å gjennomføre det kjøp eller den tjenesten, som opplysningene er innsamlet i forbindelse med. Opplysningene brukes i tillegg til å få større kjennskap til deg og øvrige brukere av websiden. Denne bruken kan bl.a. omfatte undersøkelser og analyser, som er rettet mot en forbedring av våre produkter, tjenester og teknologier, samt visning av innhold og reklamer, som er tilpasset dine interesser og hobbyer.

3.3 Kontakt vedr. personopplysninger

Hvis du ønsker tilgang til de opplysninger, som er registrert om deg hos firmaet Masse Media AS, kan du gjøre en henvendelse til info [at] campingnorge.no eller telefon +47 9623 4343. Er det registrert feil data, eller du har andre innsigelser, kan du rette en henvendelse til samme sted. Du har mulighet for å få innsikt i, hvilke informasjoner som er registrert om deg, og du kan gjøre innsigelse mot en registrering i henhold til reglene i Persondataloven.

3.4 Beskyttelse av personopplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige opplysninger oppbevares sikkert og fortrolig. Vi lagrer dine personlige opplysninger på datamaskiner med begrenset adgang, som er plassert i kontrollerte fasiliteter, og våre sikkerhetsforanstaltninger kontrolleres løpende for å avgjøre, om våre brukeropplysninger håndteres forsvarlig, og under stadig hensyntagen til dine rettigheter som bruker. Vi kan imidlertid ikke garantere 100 % sikkerhet ved dataoverføringer via internett. Det betyr, at det kan være risiko for, at andre uberettiget tiltvinger seg adgang til opplysninger, når data sendes og oppbevares elektronisk. Du avgir således dine personlige opplysninger på eget ansvar.

Den raske utviklingen av internett betyr, at endringer i vår behandling av personopplysninger kan bli nødvendige. Vi forbeholder oss derfor rett til å oppdatere og endre nærværende retningslinjer for behandling av personopplysninger. Gjør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for "sist oppdatert" nederst på siden. I tilfelle av vesentlige endringer gir vi deg beskjed i form av en synlig meddelelse på våre nettsider.
I det omfang, det behandles personopplysninger om deg, har du ifølge persondataloven rett til å få opplyst, hvilke personopplysninger, som kan henføres til deg. Såfremt det viser seg, at de opplysninger eller data, som behandles om deg, er uriktige eller villedende, har du rett til å kreve disse rettet, slettet eller blokkert. Du kan til enhver tid gjøre innsigelser mot, at opplysninger om deg gjøres til gjenstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke. Du har mulighet for å klage over behandlingen av opplysninger og data vedrørende deg. Klage inngis til Datatilsynet, jfr. persondatalovens § 58, paragraf. 1.

Bobil og Caravan
Bli annonsør på www.campingnorge.no
  Glemt passord?
Campingnorge.no
Siste nytt